Jak správně nastavit číselný kód u zavazadla?

UPOZORNĚNÍ!
Před nastavením vlastního kódu si kombinaci nezapomeňte poznamenat či velmi dobře zapamatovat. V případě zapomenutí kombinace nelze zámek nijak odemknout ani resetovat.

 

  • Klasický číselný kód

Číselný kód je v továrně nastaven na 0-0-0.

Vyberte si svůj vlastní kód, který si snadno zapamatujete (doporučujeme např. narozeniny, adresa, oblíbená čísla) a nastavte požadovaný kód následujícím způsobem:

1. Tlačítko zámku držte vytažené, dokud nenastavíte vlastní kód

2. Poté tlačítko uvolněte. 

3. Kufr lze nyní otevřít s již nastavenou kombinací a stisknutím tlačítka pro otevření.

  • Zámek čísel TSA  (typ ES-056/060)

 
 Tovární nastavení: 0 - 0 - 0
 
1.  Nastavte čísla na zámku na výchozí tovární číslo (0 - 0 - 0)
2.  Vyhledejte resetovací tlačítko ( a ) na zámku a zatlačte jej špičatým nástrojem (např. perem) dolů.
3.  Nastavte vlastní kombinaci otáčením číselníků ( b ), např. 8 - 8 - 8  
4.  Stisknutím a přidržením uvolňovacího tlačítka ( c ) kombinaci zablokujte.
5.  Od této chvíle je nastavena vaše vlastní kombinace.
6.  Kufr lze nyní otevřít s již nastavenou kombinací a stisknutím uvolňovacího tlačítka ( c ).
7.  Podle výše uvedených kroků nastavte nové kombinace.

 

  • Zámek čísla TSA  (typ ES-050/053)

 
Tovární nastavení: 0 - 0 - 0
 
1.  Nastavte čísla na zámku na výchozí tovární číslo (0 - 0 - 0)
2.  Vyhledejte resetovací tlačítko (a) na zámku a zatlačte jej špičatým nástrojem (např. Perem) dolů.
3.  Nastavte vlastní kombinaci otáčením číselníků (b), např. 8 - 8 - 8  
4.   Stisknutím a přidržením uvolňovacího tlačítka (c) kombinaci zablokujte.
5.  Od této chvíle je nastavena vaše vlastní kombinace.
6.  Kufr lze nyní otevřít s již nastavenou kombinací a stisknutím uvolňovacího tlačítka (c).
7.  Podle výše uvedených kroků nastavte nové kombinace.